ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΤΛΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η εταιρεία ΑΤΛΑΣ με έδρα τη Θεσσαλονίκη δραστηριοποιείται για τρίτη πλέον δεκαετία στο χώρο της πυρασφάλειας, εμπορεύεται και διακινεί πυροσβεστήρες και είδη πυρόσβεσης και πυροπροστασίας. Στόχος της από την ίδρυση της μέχρι σήμερα είναι η άριστη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της στα θέματα που αφορούν το φάσμα δραστηριοτήτων της.
Για να καταφέρει να επιτύχει τους στόχους αυτούς ακολουθεί εξαρχής μια προγραμματισμένη πορεία. Η πορεία αυτή στηρίζεται στη συνεχή βελτίωση και εξέλιξη των προϊόντων και των παροχών της. Στο πλαίσιο αυτών των αυστηρών για την εταιρεία προδιαγραφών έχει προβεί στις εξής ενέργειες:

  • Δημιουργία νέου εργασιακού χώρου στα πρότυπα του υπουργείου βιομηχανίας με σύγχρονο εξοπλισμό και άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό.
  • Δημιουργία νέου εργαστηρίου στην εταιρεία μας με αποτέλεσμα οι πελάτες που μας προσκομίζουν τον πυροσβεστήρα (συντήρηση ή αναγόμωση) τους να τον παραλαμβάνουν άμεσα.
  • Πιστοποίηση των προϊόντων της εταιρείας μας από κρατικό φορέα, Ε.Β.Ε.Τ.Α.Μ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε., βάση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών (Πιστοποίηση CE των βασικών προϊόντων μας) όπως απαιτείται από τους κρατικούς φορείς.
  • Διασφάλιση ποιότητας ISO 9001: 2008
  • Πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος διαχείρισης
  • Πιστοποιητικό επάρκειας αρμοδίου ατόμου με Αριθμό Πιστοποιητικού  10.13.0030

Αυτές μας οι ενέργειες εφαρμόστηκαν στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού και της υποχρεωτικής προσαρμογής σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες. Οι απαιτήσεις της εποχής μας οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι δεν αρκεί απλά η προμήθεια των σωστών προϊόντων αλλά και η συνολική εξυπηρέτηση των πελατών μας. Για το λόγο αυτό η εταιρεία ΑΤΛΑΣ προσφέρει:

  • Όσο το δυνατόν ταχύτερη μεταφορά στο χώρο εργασίας των πελατών μας
  • Διεκπεραίωση των απαραίτητων δικαιολογητικών για υποβολή φακέλου από έμπειρους συνεργάτες, μηχανικούς και αρχιτέκτονες.
  • Τοποθέτηση συστημάτων πυρασφάλειας και πυροπροστασίας από εξειδικευμένο συνεργείο.

Τοποθεσία

Διεύθυνση: Λαγκαδά 213, ΤΚ 56430 Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 640 434

Email: info@pirosvestikaatlas.gr