ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΤΛΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η εταιρεία ΑΤΛΑΣ με έδρα τη Θεσσαλονίκη δραστηριοποιείται για τρίτη πλέον δεκαετία στο χώρο της πυρασφάλειας, εμπορεύεται και διακινεί πυροσβεστήρες και είδη πυρόσβεσης και πυροπροστασίας. Στόχος της από την ίδρυση της μέχρι σήμερα είναι η άριστη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της στα θέματα που αφορούν το φάσμα δραστηριοτήτων της.
Για να καταφέρει να επιτύχει τους στόχους αυτούς ακολουθεί εξαρχής μια προγραμματισμένη πορεία η οποία στηρίζεται στη συνεχή βελτίωση και εξέλιξη των προϊόντων και των παροχών της. Στο πλαίσιο αυτών των αυστηρών για την εταιρεία προδιαγραφών έχει προβεί στις εξής ενέργειες:

  • Δημιουργία νέου εργασιακού χώρου στα πρότυπα του υπουργείου βιομηχανίας με σύγχρονο εξοπλισμό και άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό.
  • Πιστοποίηση των προϊόντων της από κρατικό φορέα, Ε.Β.Ε.Τ.Α.Μ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε., βάση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών (Πιστοποίηση CE των βασικών προϊόντων μας) όπως απαιτείται από τους κρατικούς φορείς.
  • Διασφάλιση ποιότητος ISO 9001: 2008
  • Πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος διαχείρισης
  • Πιστοποιητικό επάρκειας αρμοδίου ατόμου Αριθμός πιστοποιητικού  PR-C-660B/13

Αυτές μας οι ενέργειες εφαρμόστηκαν στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού και της υποχρεωτικής προσαρμογής σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες. Οι απαιτήσεις της εποχής μας οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι δεν αρκεί απλά προμήθεια των σωστών προϊόντων αλλά και η συνολική εξυπηρέτηση των πελατών μας. Για το λόγο αυτό προσφέρουμε:

  • Όσο το δυνατόν ταχύτερη μεταφορά στο χώρο εργασίας τους
  • Διεκπεραίωση των απαραίτητων δικαιολογητικών για υποβολή φακέλου από έμπειρους συνεργάτες, μηχανικούς και αρχιτέκτονες.
  • Τοποθέτηση συστημάτων πυρασφάλειας και πυροπροστασίας από εξειδικευμένο συνεργείο.

Τοποθεσία

Διεύθυνση: Λαγκαδά 213, ΤΚ 56430 Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 640 434

Email: info@pirosvestikaatlas.gr