ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Δραστηριοποιούμαστε στον τομέα της πυρασφάλειας και πυροπροστασίας από το 1994 κατασκευάζοντας, διακινώντας και τοποθετώντας είδη πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης. Η συνεργασία μας με εξειδικευμένα συνεργεία από αδειούχους μηχανολόγους-μηχανικούς, με πιστοποιήσεις και άδειες από το υπουργείο βιομηχανίας μας καθιστά στην κορυφή του τομέα μας.

Ταυτοχρόνως, η εταιρεία μας δραστηριοποιήθηκε στον τομέα της συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων παντός τύπου. Σκοπός μας από την ίδρυση μας έως σήμερα ήταν και είναι η πλήρης και ποιοτική παροχή εργασιών και προϊόντων στους πελάτες μας. Ως αποτέλεσμα η εταιρεία μας κατέκτησε μια πληθώρα βραβείων ποιότητας σε Πανελλαδικό επίπεδο.

Η εταιρεία Πυροσβεστικά Είδη ΑΤΛΑΣ κατέχει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις λειτουργίας και είναι εναρμονισμένη με τη νομοθεσία. Συγκεκριμένα, διαθέτουμε ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ με αριθμό πιστοποιητικού MIRTEC1-01-5495CER11.9091800024 από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.

Επιπλέον, κατόπιν αυστηρών ελέγχων έχουμε αποσπάσει το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ. Το πιστοποιητικό είναι εγκεκριμένο από την EUROCERT A.E. με αριθμό 10.13.0030