ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η εταιρεία ΑΤΛΑΣ στη Θεσσαλονίκη έπειτα από αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους απέσπασε αναγνωρισμένα κρατικά πιστοποιητικά από δημόσιους φορείς.

Αναλυτικότερα:

  • Αποτελεί αναγνωρισμένη εταιρεία περιοδικού ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων (σύμφωνα με τις Κ.Υ.Α. Αριθ. 618/43/03.01.2005 και 17230/671/01.09.2005) από την Ε.Β.Ε.Τ.Α.Μ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε με Αριθ. Πιστοποιητικού: AE-C-251
  • Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001: 2008
  • Πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος διαχείρισης
  • Πιστοποιητικό επάρκειας αρμοδίου ατόμου Αριθμός πιστοποιητικού  PR-C-660B/13