Πυροσβεστήρας 6Kg Ξηράς Σκόνης Τοπικής Εφαρμογής 2 Βάνες

  • Περιγραφή

Περιγραφή Προϊόντος

Πυροσβεστήρας Τοπικής Εφαρμογής 6Kg, Ξηράς Σκόνης ABC 40%, με Μονόραφο Δοχείο, χυτό μαστό με ασφαλιστικό, βαλβίδα πλήρωσης και Δύο ανοξείδωτες Βάνες 1/2”.

Όλοι οι πυροσβεστήρες συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105 που ζητάει η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

 

Κατηγορία: